Affordable Access

Befehl Nr. 4, 28. Januar 1933

Publication Date

Abstract

Przejęcie władzy przez nazistów w 1933 roku i pomoc Ericha Kocha ułatwiły rozwój w Elblągu hitlerowskiej prasy. „Wahlkampf” prezentował się bardzo skromnie i był raczej przedwyborczą gazetką niż pismem w pełnym tego słowa znaczeniu. Od maja 1932 roku zmiana tytułu na : „Befehl”. Potrafiła osiągnąć jednorazowo nakład 12 000 egzemplarzy.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.