Affordable Access

Münzfunde slawonischer Banaldenare in der numismatischen Dsmmlung der Archäologischen Museum in Zagreb

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I. MIRNIK: Nalazi slavonskih banovaca, VAMZ, 3.S., XXIV-XXV 183-248 (1991-92) 183 IVAN MIRNIK Arheološki muzej u Zagrebu Trg Nikole Zrinskog 19 Zagreb SKUPNI NALAZI SLAVONSKIH BANOVACA U NUMIZMATIČKOJ ZBIRCI ARHEOLOŠKOGA MUZEJA U ZAGREBU UDK 737.113:732.122.1(439.24) "12/13" Izvorni znanstveni rad Nižući temeljne podatke o skupnim nalazima hrvatskoga novca 13-14.st. uopće, autor iz sustavne zbirke tzv. slavonskih banovaca numizmatičke zbirke Arheološkoga muzeja u Zagrebu izdvaja i objavljuje primjerke denara i obola nađenih na skupu s jedanaest od postojećih dvanaest lokaliteta iz Hrvatske, Bosne, Banata i Slovenije. Srebrnici datiraju od doba vladanja arpadovske do anžuvinske dinastije - od Bele IV. do Karla I.Roberta. Materijal je obrađen računalnim programom NUMIZ. UVOD U numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Zagrebu čuvaju se više ili manje okrnjene cjeline, dijelovi nekolicine skupnih nalaza u kojima su veći ili manji postotak sačinjavali najljepši hrvatski novci srednjega vijeka - tzv. slavonski banovci. U svoje su se vrijeme nazivali denarima - nije nam poznato da li ih je puk ikada nazivao kunama. U listinama se izričito razlikuju od ugarskog kraljevskog novca (... quadraginta marcas in monetis domini regis...; god.1248.,CD 4: 374), te frizatika (...tribus pensis ad com- potum frisaticorum in argento...; god.1356.; CD 5: 44, br.569), koji su im prethodili. Banovci se naime najvjerojatnije kuju tekar oko god. 1250., nakon što se zemlja opo- ravila od divljačkog mongolskog pustošenja katastrofalne godine 1242. Prvog spomena kovnici "s onu stranu Drave" (Camera ultra Draua) možemo naći u listini kralja Bele IV. iz god. 1256. (Truhelka 1897: 147, br.2) Od god. 1260, kada je kovnica iz Pakraca prenesena u Zagreb, oni se nazivaju zagrebačkim denarima (...se duodecim vretonos de terra sua vendidisse comiti Mirozlao perpetuo possidendos pro quindecim pensis denariorum zagrabiensium...; CD 5/1907: 183, br.689; Pandžić 1982). Također ih se u ispravama naziva banskim d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F