Affordable Access

La naturalesa quàntica de les interaccions febles, al descobert. El Premi Nobel de Gerard 't Hooft i Martin Veltman

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La naturalesa quintica de les interaccions febl El Premi Nobel de Gerard ' t Hooft i Martin Vel Domhnec Espriu* L'Acadhmia Sueca de Cihncies anunciava, en la seva tals adequades (quan nota de premsa del dia 12 d'octubre, la concessió con- or o comparable a la junta als professors Gerard 't Hooft i Martin Veltman (ambdós holandesos) del Premi Nobel de física 1999 per «il.luminar l'estructura quhntica de les interaccions elec- trofebles a la física», i afegia com a explicació d'aquesta citació: «Els dos investigadors han estat premiats amb el Premi Nobel per haver col-locat la física de partícules sobre una base matemhtica més ferma. En particular, han demostrat com la teoria pot emprar-se per a chlculs precisos de magnituds físiques. Experiments en accele- radors tant a Europa com als EUA han confirmat re- centment molts d e l ~ resultats calculats.» Aquest any 2000 fa cent anys d'una proposta revo- lucionhia. Max Planck proposava el desembre de 1900 la seva hipbtesi del quantum. És, per tant, molt adient que un segle després (un segle de sorpreses quhtiques, diuen alguns) l'bcadhmia Sueca hagi premiat amb el seu guardó el treball que ha permhs posar de manifest els fenomen ben conegut de les franges de difracció: l'a tud de les ones se suma i en algunes zones es produe reforcament (interferencia constructiva); en d'altres, ones estan oposades en fase de tal manera que 1' tud s'anul-la (interferencia destructiva). Doncs bé, I'experiment es fa amb electrons, i de nou si es donen condicions experimentals adequades (i a la practi vol dir que l'experiment ha de consistir en la d per una xarxa cristal-lina), els electrons presenten u figures d'interferhncia que són idkntiques a les que o vem en la llum o en les; ones en la superficie d'un es 1 recíprocament, si fem l'experiment amb Ilum i la nos font és prou feble i el nostre detector prou sensible, drem detectar un a un l'impacte de les apartícules, la llum: els fotons. Tant electrons com fotons presente

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F