Affordable Access

La geografia humana: clients, col·laboradors i amics

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0239_064 Ú4 lf|+4l *• Í^ EvisTA DE GIRONA -» NÚM. iiij NovrMiiïn: - ni-siiMHiU'. 2oofi f . DOSSIER i ^ 0ïotfr?Af 1 ^ • • • • rLVi^i^]%[^ • • COlXASOKADOKf Rosa M. Gil i Tort r arlem de la geografia humana tot refe-rínt-nos o les relacions personals que Rafael Masó esfoblí, bàsicament des del punt de vista professional, però també des dels seus afectes i les seves inquie- tuds, i que sovint el portaren a lligar aliances per tirar endavant iniciatives ciutadanes i projectes culturals. Analitzant els encàrrecs en què treballà, i posats aquests en relació amb la data en què es materialitza- ren, podem arribar a esbrinar l'entorn sociològic pro- per 0 l'arquitecte. Al principi, com és d'esperar, trobà les seves pri- meres feines entre els contactes professionals del seu pare, Rafael Masó Pagès, procurador dels tribunals i administrador de finques. Aquesta doble faceta el posà en contacte amb professionals del dret, com Pompeio de Quintana, el qual li encarregà la reforma de Can Quintana, de Torroella de Montgrí, i propieta- ris rurals com Tomàs de Cendra, per al qual reformà lo Casa Cendra d'Anglès i el mas el Soler de Sant Hi- lari Sacalm, Josep M. Burch, de qui rebé l'encàrrec de reformar el mas la Riba de la Vall de Bianya, Josep M. Pérez Xifra, amb propietats a tota la província. Salva- dor Gispert Saüch i els olotins Isidre Pujodor i Josep M. Masramon. De part del seu germà, Santiago Masó, membre fundador de la Lliga Regionalista, va rebre encàrrecs de personalitats de la burgesia catalana -algun autor ha parlat del projecte de s'Agaró com la Costa Brava de la Lliga- i el mateix Rafael Masó es presentà a les elec- cions municipals de 1920 per aquesta formació política. Els contactes polítics portaren encàrrecs professionals, i al mateix temps, la condició de Santiago Masó com o directiu de la Coixa de Pensions propicià que Rafael Masó projectés les oficines d'oquesto entitat a Girona, a lo rambla Jocint Verdaguer (1909), Qlot (1911), Sant Feliu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments