Affordable Access

Plan-MER-verslag: goedkeuring milieueffectrapport. Plan: langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - goedkeuring MER PL0005.doc Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Plan-MER-Verslag Goedkeuring milieueffectrapport Plan: Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid Initiatiefnemer: MOW – afdeling Water- en Havenbeleid Koning Albert II-laan, bus 5 1000 BRUSSEL 8 mei 2006 PLMER-0005-GK Cel Mer 08/05/2006 2 Goedkeuring milieueffectrapportage Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid 1 Inleiding De doelstelling van de Langetermijnvisie is een visie te ontwikkelen over de rol van de Vlaamse overheid in het zeehavenbeleid. De langetermijnvisie is geen juridisch bindend plan, het is een beleidsplan dat eerder te beschouwen is als een beleidsvoornemen, bedoeld als kader voor de ontwikkelingen van toekomstige concrete zeehavengerelateerde beleidsplannen/-programma’s. De besluiten en beleidsaanbevelingen van de Langetermijnvisie zijn gestructureerd volgens vijf ankerthema’s, verder onderverdeeld in vijftien beleidsstrategieën. Per beleidsstrategie worden een aantal acties geformuleerd, dertig in totaal. Opdrachtgever voor de opmaak van deze visie is het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Vlaamse Autoriteit, die deze opdracht ook coördineerde. Van bij de aanvang in 2002 en de eerste stappen in het proces die leidden tot een visie op hoofdlijnen werd aandacht gegeven aan mogelijke milieueffecten van de beleidsmaatregelen. Op basis van deze beleidsvisie op hoofdlijnen werd een kennisgevingnota opgesteld, die de inhoud voor verder onderzoek aangeeft. Na de volledigverklaring op 7 juni 2004 door de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (Cel Mer) volgde de ter inzage legging en de inspraakronde, wat resulteerde in richtlij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments