Affordable Access

Hrvatska nacionalna retrospektivna bibliografija danas

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

HRVATSKA NACIONALNA RETROSPEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA DANAS P e t a r R o g u l j a Svaka je nacionalna retrospektivna bibliografija, pa tako i hrvatska, izvor informacija za gotovo sva područja ljudskog znanja i umjetnosti, te prijeko potrebno pomagalo u znanstveno-istraživačkom radu. Nezamisliv je bilo kakav ozbiljniji rad na proučavanju knjige, tiskarstva, pa i kulturne pro­ šlosti bez sređene retrospektivne bibliografije. Bez nje nije moguć uvid u knjižnu produkciju bilo kojeg naroda. Danas se mnogi narodi mogu pohvaliti s vrlo iscrpnim i sveobuhvatnim bibliografijama u kojima su iskazane njihove višestoljetne djelatnosti, povijesni i kulturni identitet, stvaralačke sposobnosti i dostignuća. Rad na hrvatskoj retrospektivnoj bibliografiji traje već puna četiri stoljeća. Sve do 19. stoljeća taj rad ima dvojaki karakter: biografsko-bibliografski i regionalni. Zanimanje za skupljanje podataka o knjigama i sastavljanje prvih popisa knjiga usko je vezano s izradom biografija istaknutih ličnosti. Takvi bio-blbliografski radovi bili su ograničeni na uži provincijski okvir. Prevla­ davanjem lokalno-regionalnog karaktera prvih popisa stječu se uvjeti za stvaranje jedne jedinstvene opće hrvatske nacionalne bibliografije, i to Ku- kuljevićeve Bibliografije hrvatske. Zamisao Ivana Kukuljevića Sakcinskog bila je stvoriti opću jugoslavensku retrospektivnu bibliografiju koja bi sadržavala hrvatsku, srpsku, slovensku i bugarsku literaturu. Završena je, kao što znamo, samo Bibliografija hrvatska, njezin prvi dio. Sastavljaču je bilo najvažnije pokazati da postoje hrvatske knjige kao dokumenti nacionalne kulture i jedinstvene hrvatske književnosti. Potreba za potpunom hrvatskom retrospektivnom bibliografijom osjećala se još od Kukuljevićeva vremena. Od tada je bilo više nastojanja oko izradbe takve bibliografije. Viri jedno je da spomenem pokušaj izdavanja hrvatske bibliografije 1899. godine. Ali su velike teškoće naišle već kod pripremanja i prikupljanja građe, pa se od toga odustalo.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F