Affordable Access

Motstånd och acceptans: två sidor av samma mynt. en studie av anställdas handlingar vid teknisk förändring

Authors
Publisher
Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Management (MAM)
Publication Date
Keywords
  • Företagsekonomi
  • Business Administration - Organization
  • Organisationsförändring
  • Motstånd
  • Acceptans
  • Handlingar

Abstract

Syftet med vår uppsats är att bidra till en bättre förståelse av teknisk förändring genom att undersöka och analysera hur anställda handlar vid införandet av ny teknik. Uppsatsen bygger på kvalitativ ansats och vi har använt oss av intervjuer och observationer som metod för att samla in empiri, som senare analyserades med hjälp av meningskategorisering och meningstolknings metoder.Vi anser att det är viktigt att behandla motstånd och acceptans tillsammans, för de samverkar och existerar i relation till varandra. Både de positiva och negativa reaktionshandlingarna bör betraktas som helhet för att få hela bilden av organisationsförändringen. Motstånds- och acceptanshandlingar är inte homogena hela tiden utan ändrar sin karaktär under förändringsprocessen. Information till de anställda vid förändring minskar inte nödvändigtvis motståndet. Ibland kan motståndet förstärkas av informationen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments