Affordable Access

Usporedba faktorskih struktura testova D-48 i D-70

Authors
Publisher
Naklada Slap
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Test D-48
  • Test D-70
  • Faktorska Analiza
  • D-48 Test
  • D-70 Test
  • Factor Analysis

Abstract

Provedeno je ispitivanje karakteristika Testa Domino 48 na učenicima osnovnih škola (N = 497) i učenicima gimnazija (N = 512). Ispitane su, također, karakteristike Testa Domino 70 na učenicima gimnazija (N = 259) i odraslim osobama u selekcijskoj situaciji (N = 704). Međusobna usporedba je pokazala da su zadaci na Testu D-70 teži i primjereniji osobama s višim stupnjem obrazovanja. Usporedba faktorske strukture pokazala je da je ukupna količina objašnjene varijance veća kod Testa D-48, te da se mogu izolirati tri faktora (edukcija, simboličko rezoniranje i perceptivno rezoniranje) koja objašnjavaju 32,3% ukupne varijance. Za Test D-70 izolirana su dva faktora (edukcija i simboličko rezoniranje) koji objašnjavaju 19,6% ukupne varijance.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F