Affordable Access

Mišljenja i komentari: Politika štednje

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_03-04 (2013).vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Politika štednje N. Raos Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb Znate li koliko Lijepu našu (drÞavu) godišnje stoji moje radno mjesto? Toèno 379 554 kuna. Kako sam to izraèunao? Tako što samo svojoj godišnjoj bruto-plaæi sa svim dodacima (355 607 kn) pribrojio 17 747 kn što èini 1/159 troškova “hladnog pogona”, naime moj dio od 159 zaposlenika. No u ovoj raèunici nešto ne štima. Nedostaje 6200 kuna. Ah, da! Zaboravio sam pribrojiti novac koji trošim za znanstveni rad (pribor, kemikalije, sluÞbena putovanja, uredske potrepštine…). Dakle, koliko stoji moj znan- stveni rad? Dobivam 355 607 kuna da imam za što raditi, 17 747 kuna da mogu na svom radnom mjestu boraviti i 6200 kuna da mogu za svoju plaæu i na svom radnom mjestu nešto i napraviti. Sve to skupa slièi na onaj novi/stari vic o trajanju spolnog odnosa (koji ovdje ne bih isprièao, ali æu ga svakome rado reæi ako me priupita: [email protected]). Puku na pouku: da ama baš ništa ne radim, uštedio bih samo 1,6 % sredstava koja se izdvajaju za moj znanstveni rad. No to nije sve. Od tih 6200 kuna smijem potrošiti najviše 30 %, tj. 1860 kuna za sluÞbena putovanja. Da bih to ostvario, znanstveni bi se skup trebao odrÞati u Babinoj Gredi ili na nekom drugom mjestu sliène atraktivnosti, za njega se ne bi traÞila nikakva kotiza- cija, na skup bih putovao autostopom, a smještaj bi bio u stilu seoskog turizma, naime spavalo bi se na slami (ne nuÞno u štali). Sve u svemu, la vita militare – samo gdje je taj “neprijatelj koji juriša – brzom paljbom poèinji!” Ne, ne bojte se! Nikakav neprijatelj ne juriša. Neprijatelj sjedi ušanèen u dubokoj hladovini, on grije stolice MZOS-a, leÞi tamo odakle se moÞe istjerati samo vatrom teškog topništva, haubicom od 207 mm ili, još bolje, vatrom bojnih brodova (450 mm) u silaznoj putanji. No šalu na stranu. Onima koji nam kroje kaput ne moÞemo ništa. “Mišad grize, al' po zemlji gmiÞe” – no nikakav “suri orao pod nebo se” ne “diÞe”

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments