Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 225

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

agost-setembre 2001 núm. 225 200 PTA 41 LLUCMAJOR .c=1_ FEIM 20 ANYS Emb. 1696 - PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en España N.R.S.I. 30.3182/PM Elaborado por Destilerias F. Vidal Catany. S.L. - C. San Francisco, s/n. LLUCMAJOR 121.13WELEMIIIIESCENUOCIIITIELIOUI Revista Mensual - Dep. Leg. PM-350-1981 Any XIX afitfr • EDITA Obra Cultural Balear de Llucmajor • INFORMACIO I PUBLICITAT C/. Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor) • DIRIGEIX Catalina Font • COL.LABOREN Sebastia Alzamora Miguel Barceló Antònia M. Bonet Celso Calvifio Miguel Cardell Joan Clar Bartomeu Font Catalina Garau Miguel Janer Joan Jaume Aina M. Llompart Jaume Manresa Antoni Monserrat Joan Monserrat Guillem Oliver Margalida Palou Nanda Ramon Sebastià Rubí Miguel Sbert Catalina Serra Gabriel Thomas Jeroni Tomas M. del Mar Vanrell Francesc Verdera Ignasi Barceló Miguel Bezares Llucia Caldés Francina Capella Sebastià Carde Il Antònia Font Joana Font Maties Garcias Franc Jaume Coloma Julia Antoni Llompart Llorenç Mascaró A. M. Monserrat Francisca Mut Jaume Oliver Bartomeu Prohens Damia Roig Josep Sacarès Tomeu Sbert Joan Socies Arnau Tomas Antoni Vadell Barbara Verdera Biel Vich • IMPRIMEIX LI TIRRENA, S.A. TEL: 55 52 12 C/ Pintor Joan Gris, n° 2 MANACOR • • El pensament de la Revista s'expresa només a través de l'Editorial A-AvivEditorial Vint anys ben vitencs Avui feim vint anys. En sortir a la llum aquest número 225 de la revista, farà dues dècades que compareguérem, it.lusionats però temerosos, davant l'opinió pública llucmajorera. Era el setembre del 81 i el país i el poble vivien temps d'in- certesa: la democràcia era tendra, l'autonomia no passava de pro- jecte, l'ajuntament feia dos anys que l'havien elegit a les urnes, l'economia passava males temporades, i moltes infraestructures i serveis que després s'han desenvolupat encara mancaven. Així i tot, no hi faltaven il.lusions. Per exemple la nostra: vo- líem una revista local, desitjàvem un espai de debat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments