Affordable Access

Els Fangs de depuradores com a adobs orgànics

Authors
Publisher
Quaderns agraris
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

En un ampli conjunt de 81 Fangs de 18 depuradores d'aigües residuals urbanes, hem estudiat la composició de la seva fracció orgànica, comparant els diferents sistemes d'estabilització i acondicionament més usuals. Els Fangs Anaeròbics presenten una Matèria Orgànica més estabilitzada que no pas els Aeròbics. Els Fangs d'Acondicionament Mineral resulta que són més una esmena calcàaria que no pas un adob.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F