Affordable Access

De voordelen van een accurater kostprijssysteem in een competitieve prijszettingcontext.

Authors
Source
Legacy

Abstract

De voordelen van een accurater kostprijssysteem in een competitieve prijszettingcontext Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVI, 3, 2001 De voordelen van een accurater kostprijssysteem in een competitieve prij szettingcontext door E. CARDINAELS, F. ROODI-IOOFT en L. WARLOP Cardinaels Eddy K.U.Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetei~scliappen 1 K.U.Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenscliapperi Warlop Luk K.U.Leuven, Departement Toegepaste Econoinische Wetenschappen ABSTRACT In de accounting literatuur wordt veelal beweerd dat accuratere kosteninforma- tie (ABC) leidt tot betere beslissingen, zonder dit empirisch te toetsen. Deze paper bestildeert.de rol van accurate kostenrapporten bij prijszettingbeslissingen in een competitieve inarkt, gekenmerkt door twee marktspelers (diìopolie). Een ABC-kostenrapport heeft meer waarde ten opzichte van een traditioneel kostenrapport wanneer inen concurreert met cel1 tegenspeler die weinig infor- matie heeft over de marktomgeving. Personen met traditionele informatie fixe- ren zich op vertekende kosteninfonnatie, wat leidt tot suboptimale prijsbeslissin- gen. ABC verschaft de beslissingsnemer echter de nodige infonnatie om het beslissingsproces in de juiste richting aan te passen. Wanneer beslissingsnemers concurreren met een geïnformeerde speler, dan daalt de waarde van een ABC rapport omdat een beslissingsnemer hier ltan leren van de prijsbeslissingen van de concurrentie. De informatie uit observatie van het gedrag van de beter presterende concurrent is een valabel substituut voor accuratere kosteninformatie. I. INTRODUCTIE Vele bedrijven gebruiken kostplus prijsstrategieën, waarbij de kost- prijs per eenheid verhoogd wordt met een zekere winstmarge om de verkoopprijs te bepalen (Govindarajan en Anthony (1983); Noble en Gruca (1999); Shim en Sudit (1995)). Om de eenheidskost te bereke- nen, gebruikt het merendeel van de bedrijven nog steeds integrale of variabele k

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments