Affordable Access

Ovelles i Pastors al Ripollès

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10 ANNALS DEL C.E.C.R. 1997-1998 PP. 2 Goncal Cutrina i Sorinas Oveiles iPastors al Ripolles Edicions Maideu, Ripoll, 1997. L'antiga i important tradició ramadera de la comarca del Ripolles ha vist incrementada la seva bibliografia sobre el tema dels pastors i les ovelles amb una obra pdstuma de l'estudiós Goncal Cutrina, l'edició de la qual ha estat com- pletada i revisada per Florenci Crivillé i Estragues, ambdós antics coneguts i col~laboradors, i membres del Patronat del Museu Etnogrific de Ripoll. L'obra de referencia anterior publicada sobre aquesta temiiica, en larea ripollesa, és el llibre de Salvador Vilarrasa, propietari rural de la primera meitat del segle XX, obra que s'emmarca dins el corrent del folklorisme científic a la Catalunya del primer ter$ d'aquest segle. Ja des de les primeres converses mantingudes arnb en Gongal Cutrina vaig entendre que era un borne molt observador i interessat per tot el que fes referencia a les transfurmacions que el progrés de la vida moderna anava pro: duint a la comarca. El Ripollt?~ és terra de pastors, tal i com assenyala Felix Pi Barrionuevo en el proleg del Ilibre, i G. Cutrina, excursionista infatigable, havia pogut constatar-bo personalrnent mitjangant el contacte directe amb els pas- ' tors, a través d'innombrables caminades resgnint tots els racons de la comarca. En la primera part de I'obra hi ha una completa descripció del relleu muntanyenc i hidrogrific que configuren l'irea ripotiesa, així com l'evolnció historica del seu poblament, des del Neolític fins a les successives onades de romans, nbrdics, visigots i sarrains, l'ocupació pels soldats d'en Guifre, el feu- dalisme, i les possessions monacals de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. S'assenyalen també indicis d'una antiga tradició ramadera ante- rior a 6.000 anys a. de C., i una important organització transhumant documen- tada des del segle X, la qual genera una important activitat economica entre els segles XI i XIV.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F