Affordable Access

Povijest zaštite arhivskog gradiva na području djelovanja Državnog arhiva u Pazinu

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

POVIJEST ZAŠTITE ARHIVSKO GA GRADIVA NA PODRUČJU DJELOVANJA DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINUl Dražen VLAHOV Državni arhiv u Pazinu Pazin, Vladimira Nazora 3 UDK 930.25 (497.5 Istra) (091) Izlaganje sa stručnog skupa Primljeno 28. prosinca 2001. godine Autor daje kratki povijesni pregled razvoja i poimanja arhivske struke na po- dručju nadležnosti današnjeg Državnog arhiva u Pazinu. U radu polazi od spe- cifičnosti s kojima je Istra bila suočena u povijesti i donosi podatke kako su se te specifičnosti odrazile na arhivsko gradivo koje je stvarano na njezinom teritoriju. Posebno se bavi osnivanjem arhivske ustanove za područje Istre, te načinom na koji su bili uredeni prioritetni zadaci te ustanove. Istra po svom geopolitičkome i državnopravnom položaju, društvenom, vjerskom i upravnom životu u srednjem vijeku ima poseban položaj. Na tom relativno malom prosto- ru postojalo je nekoliko zasebnih administrativnih jedinica koje su podpadale pod vlast: Akvilejskog patrijarha, Mletačke Republike i Habsburgovaca. Nakon što je Akvilejski patrijarh u prvoj polovini 15. st. izgubio vlast nad istarskim teritorijem, Istrom upravlja- ju Mletačka Republika u obalnom dijelu i Habsburgovci uglavnom u središnjem dijelu. Takav odnos sačuvao se do propasti Venecije 1797. godine. Istra tada u cijelosti dolazi pod vlast Habsburgovaca i, ako se izuzme kratki prekid na početku 19. st. kada je bila podijeljena između Francuske i Austrije, egzistira u sklopu jedne državne tvorevine, kao više-manje cjelovito upravno područje, u sklopu jedinstvenoga pravnog sustava na cijelom njenom području. Imamo li na umu te činjenice, možemo očekivati da se i u Istri, kada je u pitanju povi- jest zaštite arhivskoga gradiva, uoče ona obilježja koja su specifična za te zemlje, odnosno vladajuće kuće. Nažalost, zbog teritorijalne razjedinjenosti fondova istarske provenijencije i činjenice da se neki istarski fondovi nalaze izvan matičnog arhiva, nisam bio u mogućnosti obaviti uvid u iste, pa ću se zadovo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F