Affordable Access

L'espiritualitat en temps postmoderns

Authors
Publisher
Centre d'Estudis Jordi Pujol
Publication Date

Abstract

El procés secularitzador de les últimes dècades va portar a creure que, a Occident, la religiositat hi acabaria desapareixent tard o d�hora. Però la societat postmoderna es caracteritza per uns individus que mostren un renovat interès per la dimensió espiritual i per noves maneres de viure i sentir la religió, al marge de dogmatismes i del discurs unívoc de les autoritats eclesiàstiques. En aquesta emancipació religiosa, en la qual l�individu construeix la seva pròpia consciència espiritual, sembla que la globalització i el nou marc socioeconòmic haurien estat determinants. Malgrat que la pervivència d�allò sagrat sembla un fet incontestable, l�autor es fa ressò de les veus que interpreten aquesta nova religiositat com un signe de la seva decadència, alhora que adverteix dels riscos de caure en una espiritualitat superficial, desarrelada, aliena a la sort dels altres o mercantilitzada. Per acabar, l�autor esbossa diferents escenaris a través dels quals podrien discórrer les espiritualitats postmodernes.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.