Affordable Access

Spoken Languages in Eurasion Geography / Avrasya Coğrafyasında Konuşulan Diller

Authors
Publisher
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Publication Date

Abstract

Abstract: This informative paper scrutinizes the languages spoken in Euroasianregion; namely Turkish language and its dialects. It also gives background informationabout the historical period of Turkish language, starting from the period of the Associationof Altay Languages to Modern Turkish (20th Century and after). At the end of the paper,focusing on the national language problem of the Independent Turkic Republics, somesolutions are suggested.Keywords: Languages, Euroasian languages, Turkish language.Öz: Bu bilgilendirici çalışma Avrasya bölgesinde konuşulan dilleri özellikle Türkçe velehçelerini incelemektedir. Aynı zamanda Altay Dil Ailesi’nden Modern Türkçe’ye kadaruzanan süreçte (20. Yüzyıl ve sonrası) Türk dilinin tarihi hakkında bilgiler sunmaktadır.Çalışmanın sonunda Bağımsız Türki Cumhuriyetlerinin ulusal dil problemine odaklanarakbazı çözüm önerileri verilmektedir.Anahtar Kelimeler: Diller, Avrasya Dilleri, Türk Dili

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.