Affordable Access

K teoretickým prístupom skúmania zahraničnej politiky

Authors
Source
Legacy

Abstract

Príspevok je venovaný problematike teoretického vymedzenia zahraničnej politiky. Naznačuje existenciu viacerých prístupov k definícii pojmu zahraničná politika ako dôsledok absencie jej jednotnej teórie. Autor sa v tejto súvislosti prikláňa k prístupu, ktorý chápe zahraničnú politiku ako správanie subjektov medzinárodných vzťahov, ale zároveň ako dokument (doktrínu, koncepciu) a proces (zahraničnopolitický proces) rezultujúci z praktickej činnosti subjektov realizujúcich zahraničnú politiku s cieľom naplniť národný (štátny) záujem.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments