Affordable Access

Iskustva- ZNAČAJ UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAZVOJ PROFESIJE

Authors
Publisher
Faculty of Law, University of Zagreb, Department of Social Work
Publication Date

Abstract

Znacaj Udruge socijalnih radnika za razvoj profesije Rad sa skupa ZNAČAJ UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAZVOJ PROFESIJE Razmišljanje o Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika, o njezinoj povijesti, sadašnjosti i budučnosti, potiče me na razmišljanje o sadašnjosti u širem smislu. Radi onih koji su započeli svoj radni vijek u posljednjih desetak godina, reći ću nekoliko rečenica o povijesti Udruge, ali prije svega nešto o mom razmišljanju o sadašnjosti općenito, što je vezano i uz Udrugu, kao, uostalom, i za sve u čemu živimo. Opredijelivši se za sistem u kojem smo sada i za ono što nazivamo demokracijom, bojim se, da je svaki gradanin Hrvatske imao svoju »privatnu« sliku demokracije, pa sada imamo problem s oko 4.000.000 različitih slika demokracije što u svakom od nas izaziva mnogo frustracije i malo zadovoljstva. Izgleda kao da je svatko od nas živio u uvjerenju da će doći vrijeme u kojem će se konačno ostvariti njegova dugosanjana slika države po njegovoj mjeri, a sada se događa da se od te slike nije puno ostvarilo, a upitno je i hoće li se ikada ostvariti. Sigurna sam, da ćemo morati proći dugi put do trenutka kada ćemo bar osvijestiti, ako ne i svesrdno prihvatiti nužnost različitosti. U toj različitosti nema puno izgleda da sve nase želje postanu i naša prava, ali ima izgleda da svoje želje ostvarimo odnosno ostvarujemo ako se za njih borimo i ako odlučimo u tu borbu uložiti vrijeme, energiju, znanje i dobru volju. Na sličnom tragu smo i u vezi Udruge. Naše slike kako bi ona trebala izgledati i što bi trebala raditi samo se djelomično preklapaju, a najvećim dijelom svaki u svoju sliku ulaže svoje želje, nadanja i očekivanja. No, i ta djelomična preklapanja bi mogla biti dobar temelj za rad Udruge. Na kraju krajeva ne baziraju li se i mnoge manje kao i veće zajednice od Udruge na tom djelomičnom preklapanju? Kroz protekle dvije godine postavljala su se pitanja kao što su: »Gdje je Udruga?«, »Što radi Udruga?«, »Što Udruga namjerava poduz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.