Affordable Access

Hemlöshet och rätten till staden - hur hemlösa behandlas i det urbana rummet

Authors
Publisher
Lunds universitet/Kulturgeografi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Synlighet
  • Hemlöshet
  • Rätten Till Staden
  • Kriminalisering
  • Amerikanisering
  • Gentrifiering
  • Metoder Av Uteslutning
  • Helsingborg
  • Åtgärder
  • Social Sciences

Abstract

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida man gömmer undan hemlösa eller försöker integrera de i den urbana miljön. Har hemlösa samma rätt till staden och dess offentliga rum som övriga invånare? Studien presenterar först hemlöshet på en bred och global nivå för att sedan begränsas till att undersöka uteslutningmetoder i Sverige. Kriminaliseringsprocesser i USA studeras och likaså vilka alternativ det finns till kriminalisering, därigenom konstateras att alternativen är att föredra. Fenomenet sätts senare i en svensk kontext med hjälp av bland annat en fallstudie av Helsingborg. Genom att undersöka ett antal exempel på amerikaniseringsprocesser i Sverige är det tydligt att det faktiskt pågår en sådan utveckling i landet. I Sverige används däremot inte anti-hemlösa lagar, som i USA, utan istället vad Catharina Thörn definierar som ”mjuka policys av uteslutning”. Exempel på sådana kan ses i flera svenska städer, däribland Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Lund. Jag uppmärksammar även att metoder av uteslutning skiljer sig påtagligt åt mellan olika länder. Vad som däremot genomsyrar alla neoliberala städer världen över är att privatisering av det offentliga rummet används som metod för att utesluta hemlösa. Åtgärder för att motverka hemlöshet belyses också. Fokus ligger på ett projekt kallat ”Bostad Först”, något som vuxit fram under senare år i Sverige. Utifrån förebilder i Tyskland och USA har projektet lyckats väl och uppmuntrar till fortsatt tillämpning i större omfattning. Avslutningsvis konstaterar jag att det som planerare gäller att arbeta för att göra de hemlösa till en mer naturlig del av den urbana miljön istället för att motarbeta dess närvaro i det offentliga rummet

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments