Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство".

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • НИРС

Abstract

НДРС МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О.С. Безлюбченко ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ " НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ " (для студентів 4курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" укл. О.С. Безлюбченко– Харків: ХНАМГ, 2009 -19 с. Укладач: к.т.н., доцент кафедри містобудування О.С. Безлюбченко Рецензент: доц., канд. техн. наук О.В. Завальний Затверджено на засіданні кафедри містобудування Протокол № 1 від « 28» 08 2009 р. © О.С. Безлюбченко ХНАМГ, 2009 3 Зміст стор. Вступ 4 1. Програма навчальної дисципліни 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 6 1.4. Рекомендована основна навчальна література 7 1.5. Анотації дисципліни 8 2. Робоча програма навчальної дисципліни 10

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F