Affordable Access

Eutanàsia, una mort digna adequada als coneixements actuals

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Annals Medicina 93-1.qxd Vidre i mirall: seguretat del pacient (3) La seguretat a la unitat de cures intensives: prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica Elisabet Gallart1, Emili Díaz2,3, Jordi Rello3,4 1Servei de Medicina Intensiva. Departament d’Infermeria. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona; 2Servei de Medicina Intensiva. Hospital Moisès Broggi. Sant Joan Despí; 3CIBER Enfermedades Respiratorias (CIBERES); 4Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Nota:Aquest estudi ha estat finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients. Correspondència: Elisabet Gallart Servei de Medicina Intensiva Edifici Annex Àrea General 4a planta Hospital Universitari Vall d’Hebron Passeig Vall d’Hebron, 119-129 08035 Barcelona Adreça electrònica: [email protected] Tel. 934 983 000, ext 6544 Annals de Medicina 2011; 94: 60-62. 60 Introducció La qualitat és un dels elements estratègics en què es fona- menten la transformació i la millora dels sistemes sanita- ris moderns. La preocupació per la qualitat és tan antiga com la pròpia assistència sanitària. Podríem considerar Nightingale, que va aconseguir disminuir les taxes de mortalitat en els malalts hospitalitzats durant la guerra de Crimea de manera eficaç, i Codman, que tenia interès fonamental en l’efectivitat de les intervencions quirúrgi- ques, com els precursors més propers de la qualitat assis- tencial. És difícil, però, trobar una pràctica sanitària innòcua; sabem que els esdeveniments adversos (EA) lligats a l’as- sistència són un problema freqüent en la pràctica clínica, sigui quin sigui el nivell de cures. Alguns estudis epide- miològics demostren que prop del 10% dels pacients ingressats en els hospitals i l’1% dels atesos en atenció primària pateixen un EA lligat a l’atenció rebuda. L’aparició de l’informe de l’Institute of Medicine dels EUA, To err is human, en el que s’

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F