Affordable Access

Klement Rimski i njegova poslanica Korinćanima

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Klement Rimski i njegova poslanica Korinćanima. koju satm bio napisao prije državnog udara 13. 9. 1923.; dakle prije nego li je počela povijest mog progonstva. I tako sam- morao živjeti drugim načinom, da živim od pera! I »Critica«, odvažan list u Buenos- Airesu, zatražila me je neka bih uz dobru, nagradu htio surađivati u njoj. Nijesam imao- dosta novca, osobito živući dalekoj od svojih, ali nijesam1 došao do toga da položim pero na papir. Još sam- vazda za- tezao i zatežem saradnjom u »Caras y Caretas«, drugom dnevniku u Buenos-Airesu. Zakasnim s odgovorom! prijateljima i svojoj obitelji. U Španjolskoj ne ću da pišem ni u jedan list, ni u jedinu revijiu. Zar da prođem kroz cenzuru vojne ordonance? Ne. Vratimo se k romanu Juga de la Raza, ili romanu njegova čitanja. Klement Rimski i njegova poslanica Korinćanima. 1. Aureola oko osobe Klementove u povijesti. Uz poglavice apostola Petra i Pavla nitko nije za prvog stoljeća u središtu kršćanstva, u Rimu, ostavio uspomene na tako snažnu i sjajnu crkvenu djelatnost, kao što je učenik sv. Pavla i treći nasljed- nik sv. Petra na Rimskoj Stolici sv. Klement. »Iza imena svetih apo- stola, veli F. Mourret1, nema časnijeg i slavnijeg imena u kršćanskoj starini. Još ne bijaše prošlo ni stotina godina poslije njegove smrti, pa je divna aureola već obasjala lik njegov«. Vjernici se pozivaju na njegov auktoritet; Irenej svjedoči ne samo, da je Klement lično poznao blažene apostole i općio s njima, nego također, da se njihov1 glas još ozvanjao u njegovim ušima, a primjer njihov da mu je svijetlio pred očima (Haer. III, 3). U isto vrijeme, oko g. 170., sv. Dionizije, biskup korintski, izvješćuje papu Sotera, kako još i tada kod nedjeljne liti.r- gije u Korintu čitaju pismo Klementovo Korinćanima (Euzefoije, Hist. eocl. IV, 23). Malo kasnije Origen na temelju starijih vijesti sa do- voljnom vjerojatnošću pripisuje redakciju i stilizaciju divne poslanice Pavlove Hebrejima Klementu Rimskom; a Jeronim u spisu o crkvenim spisatelj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F