Affordable Access

Giáo trình kinh tế quốc tế /

Authors
Publisher
Đại học kinh tế quốc dân,
Publication Date
Keywords
  • Kinh Tế Quốc Tế

Abstract

Tổng quan về nền kinh tế thế giới; Thương mại quốc tế và chính sách; Đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế; Hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế; Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.