Affordable Access

Miravitlles: tot un món per explorar

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Portada RdG.244 (Page 1) E Crítica La nova realitat del mar Roig, Sebastià (text); Velasco, Maria (fotos). Diàlegs amb el mar. Diputació de Girona / Ajuntament de Roses, 2007. De relats i descripcions so- bre la vida i la feina dels pescadors, n’hi ha una dig- na representació en la lite- ratura del país. Però la imatge romàntica d’aquest ofici no fa justícia a una re- alitat que, si bé matisada per la tècnica i els avenços ac- tuals, té el seu propi encant per a tot aquell que sap tro- bar-l’hi. La fotògrafa Maria Velasco, de Roses, ha entès que el seu art podia reflectir aquesta nova realitat dels homes i dones del mar. Per això, no ha dubtat gens a pujar als vaixells que cada dia surten a feinejar, i n’ha fet la crònica visual, mo- ment a moment, detall per detall. No ha oblidat, però, el món paral·lel que els vai- xells deixen en terra, i que n’espera el retorn per conti- nuar feinejant amb les cap- tures a la llotja del peix, amb les xarxes que caldrà reparar, i amb tot aquell en- torn una mica intimidador per al profà de terra endins, que no acaba d’entendre quina força empeny aquesta gent a sortir a la mar. Les imatges de Maria Velasco parlen totes soles, però, justament per vestir-les amb el suport que ens dóna la seguretat d’allò conegut, Sebastià Roig hi ha posat el toc literari, gairebé poètic, que arrodoneix la sensació d’haver entrat durant una es- tona en aquell ambient. És un encert haver re- servat les pàgines finals del llibre per incorporar-hi els peus de foto, en català, cas- tellà, francès i anglès. Això permet no haver de trencar les seqüències d’imatges a tota plana, de manera que l’impacte visual és més po- derós. A més, serveix per donar una explicació, pas a pas, de les situacions, ele- ments i personatges que in- tervenen en aquest dur ofici. Així, Diàlegs amb el mar no solament resulta un exercici d’estètica visual i literària, sinó un merescut homenat- ge a tots aquells que ens per- meten tenir peix a taula. Dani Vivern ✍ Miravitlles: tot un m

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F