Affordable Access

Arbetsberoende: personlighetsdrag eller socialt betingat?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sociologi
  • Sociology
  • Social Sciences

Abstract

Arbetsberoende är ett nytt och intressant fenomen som skapar allt mer debatt. Vissa hävdar att fenomenet inte finns eller att det drabbar endast vissa yrkesgrupper, andra att det är en samhällssjukdom typisk för vår tid. I denna uppsats redovisar jag en studie jag gjort som framför allt grundar sig på arbetstagares egna upplevelse av arbetsberoende och dess konsekvenser. Uppsatsen grundar sig dels på litteraturstudier av fenomenet, dels på egna intervjuer med sex personer, vilka enligt många säkert skulle kunna klassificeras som arbetsberoende eller åtminstone som människor som jobbar oerhört mycket. Vid min analys av fenomenet och det empiriska materialet har jag använt mig av klassiska sociologiska teorier men också kommit in på och jämfört med annan relevant litteratur. Resultat/slutsatser. Den som under mycket lång tid låter arbetet fylla större delen av sitt liv kan kallas arbetsberoende. Arbetsnarkomanens beroende kan delas in i två delar, nämligen det kemiska och det psykologiska emotionella beroendet. De som löper störst risk för att bli arbetsberoende är oftast väldigt ambitiösa människor med stort engagemang i sitt arbete. Men först och främst handlar det inte så mycket om speciella personlighetsdrag utan snarare om socialisationsprocessen, kritiska händelser i våra liv, att skaffa sig status, maktrelationer etc. I många fall handlar det om ekonomiska förhållanden. Riskerna med vår arbetsmoral är många som exempelvis stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet, depressioner, men även förändrade familjeformer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments