Affordable Access

Localization CLIPS: a Tool for Building Expert Systems

Authors
Publisher
State institution of higher education «Kryvyi Rih National University»
Publication Date

Abstract

Як відомо, центральна парадигма інтелектуальних технологій сьогодні – це аналіз даних. Системи, ядром яких є база знань чи модель предметної області, описана на мові високого рівня, називаютьінтелектуальними. Вони призначені для вирішення важких задач, де логічна обробка інформації домінує над обчислювальною. Найбільш поширеним видом інтелектуальних систем є експертні системи (ЕС) – це програми, що оперують зі знаннями в визначеній предметній області з метою вироблення рекомендацій чи вирішення проблеми.Сучасні експертні системи – це складні програмні комплекси, що акумулюють знання фахівців у конкретних предметних областях і поширюють цей емпіричний досвід для консультування менш кваліфікованих користувачів. Розробка експертних систем спрямована на використання ЕОМ для обробки інформації в тих областях науки і техніки, де традиційні методи моделювання малопридатні.В якості інструментального середовища розробки експертних систем в курсі інформатики нами використовується оболонка CLIPS 6.23. Спочатку абревіатура CLІPS була назвою мови (мова Cі, інтегрована із продукційними системами), зручної для розробки баз знань і макетів експертних систем. Мова CLІPS була створена в Центрі космічних досліджень NASA у 1984 році.Головна перевага CLIPS у тому, що мова і середовище CLIPS дають змогу користувачам швидко створювати ефективні, компактні і легко керовані експертні системи. При цьому користувач застосовує множину вже готових інструментів (механізм управління базою знань, механізм логічного виводу, менеджери різних об’єктів CLIPS) і конструктори (упорядковані факти, шаблони, правила, функції, родові функції, класи, модулі, вбудовану мову COOL для об’єктно-орієнтованого програмування).Розроблена нами російська версія CLІPS 6.23 може експлуатуватися на платформах UNІX, DOS, Wіndows і Macіntosh. Представлений у доповіді варіант – це Windows-версія (рис. 1).Нами було локалізовано інтерфейс користувача, системні повідомлення та синтаксис CLIPS, що дає наступні переваги:а) зручність у використанні та при написанні експертних систем;б) якщо виникає помилка, система видає повідомлення російською мовою, що полегшує розуміння змісту помилки;в) при написанні програми користувач має можливість застосовувати російські та українські позначення фактів, змінних, правил, процедур тощо. Рис. 1 Головні переваги застосування російської версії CLIPS як оболонки ЕС:1. Однією з основних характеристик CLIPS є її продуктивність, тобто швидкість одержання результату і його вірогідність (надійність).2. CLIPS – це вільно поширюваний продукт, який продовжує успішно розвиватися і вдосконалюватися. Вихідні тексти системи вільно поширюються, і будь-який експерт (фахівець) предметної області може проілюструвати в ній не лише технологію розв’язання певної задачі, а й показати реалізацію експертної системи, що використовуються в процесі розв’язання.3. CLIPS не вимагає інсталяції, мала за розміром (не більше 825 кілобайт) та невимоглива до апаратних ресурсів.Такі якості CLIPS природно роблять її придатною для застосування у системі освіти, у медицини, в техніці, на виробництві, в галузях економіки та в інших сферах діяльності.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.