Affordable Access

Orta Anadolu fluorit provensi (OAFP) fluorit yataklarının sııflandırılması ve cevherleşme potansiyeli

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ekonomik Jeoloji Anabilim Dalı Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Publication Date

Abstract

Türkiye'de demir-çelik, kimya, seramik ve cam sanayilerinin talebini karşılayacak fluorit potansiyelini belirlemek, ayrıca fluoritler ile birlikte oluşan Nadir Toprak Element (NTE) potansiyelini belirlemek amacıyla, bu çalışma kapsamında mevcut fluorit yatakları incelenmiştir.Türkiye'de en önemli fluorit yatakları Kırşehir ve çevresinde olup Orta Anadolu Kristalin Kompleksi içersinde yer alır. Bu bölgede yer alan Bayındır, İsahocalı, Yeniyapan, Buzlukdağ, Akçakent ve Çökelik fluorit yatakları genellikle siyenit, kuvars siyenit, monzonit ve foid-siyenitlerle birlikte bulunmaktadır. Silise doygun ve yarı doygun bu alkali kayaçların öncelikle minerolojik ve petrografik incelemesi yapılmıştır. Fluorit yataklarının farklı oluşum mekanizmalarına sahip olması nedeniyle çalışma alanındaki fluorit yataklarının jenetik sınıflaması yapılmış ve yeni fluorit yataklarının saptanması için kılavuz olabilecek gerekli parametreler belirtilmiştir. Ayrıca çoğunlukla hidrotermal olarak sınıflandırılmış bölge yataklarının sıvı kapanım ve NTE değerleri bulunarak diğer çalışmalarla korelasyonu yapılmıştır. <br />At the scope of this study, present fluorite deposits checked over to determine fluorite and Rare Earth Elements (REE) potential which demands Turkey's iron-steel, chemistry and ceramic industries need.Fluorite deposits in and around the Kırşehir are the most important fluorite deposits in Turkey. They occur in the Central Anatolian Crystalline Complex. Fluorites occur within syenite, quartz – syenite, monzonite and foid-syenite in the study area which includes Bayindir, Isahocali, Yeniyapan, Buzlukdag, Akcakent and Cokelik, in this area. Priliminarly saturated and undersaturated alkaline rocks are determined of their minerological and petrographical indices. Because of having different occuring mechanism of fluorite deposits, deposits in study area are classified in genetically and obtained parameters to investigate new fluorite deposits. In this study, the deposits which are classified generally as hydrothermal origin correlated with other deposits by fluid inclusion and REE data.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments