Affordable Access

Anna Bosch Pareras (1950-2009) i la passió per la política. Alcaldessa de Mollet entre 1979-1983

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes Mollet 1 7 NOTES, 25 Anna Bosch Pareras (1950-2009) i la passió per la política. Alcaldessa de Mollet entre 1979-1983 Antònia Castellana Aregall* * Alcaldessa de Molins de Rei (període 1979-1987). alcaldesses79@gmail.com 0. Introducció Quan la revista Notes, que edita el Centre d’Estudis Molletans, m’encar- rega aquestes ratlles penso que és una gosadia acceptar-ho; el comiat de l’Anna, la primera alcaldessa de la De- mocràcia, és massa recent. Malgrat compartir amb ella recorreguts sem- blants durant la dictadura, tenint la mateixa edat cronològica i compartint moltes opinions, percebo una llacuna important: no sóc ciutadana de Mollet. Això m’obliga a generalitzar sobre el fet de ser dones del PSUC assumint la responsabilitat d’una alcaldia, fet que, lluny de ser un inconvenient, intentaré transformar en avantatge. La distància en el temps i l’espai assosseguen les reflexions: enguany fa 30 anys d’aquells primers Ajuntaments Democràtics que recuperaven les lli- bertats a l’àmbit municipal, el darrer a recobrar-les tot i ser el més imme- diat a la població. Enrere quedaren les pors del govern d’Adolfo Suárez, que temia convocar-les evocant l’antece- dent republicà de l’any 1931, en què unes eleccions municipals significaren l’enderroc de la monarquia i la pro- clamació de la II República. Vaig conèixer l’Anna essent amb- dues alcaldesses a les nostres respecti- ves localitats. Es creà una gran sintonia, i potser perquè érem conscients de ser les dues úniques alcaldesses del PSUC en aquells comicis de l’any 1979, in- tercanviàrem experiències durant i després dels nostres respectius man- dats electorals. Enmig, han transcor- regut molts anys en què vàrem perdre el contacte seguint els camins de la vida, però el febrer del 2008 reinicià- rem el vincle retrobant-nos per a reflexionar conjuntament sobre el nostre pas per la política al PSUC i a l’Ajuntament. Llavors es gestà el desig de celebrar una trobada d’alcaldesses Anna Bosch, 1979. CASTELLANA, A. (2009). Anna

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F