Affordable Access

A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Kenesei István Magyar Nyelvészeti Doktori Program Vezető: Dr. Forgács Tamás SCHIRM ANITA A DISKURZUSJELÖLŐK FUNKCIÓI: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján Témavezető: Dr. Németh T. Enikő egyetemi docens Szeged 2011 1. Bevezetés: a téma bemutatása, a disszertáció célja és a felhasznált korpusz A diskurzusjelölők kutatása manapság igen kedvelt vizsgálati terület, azonban az ele- mekhez kötődő funkciók feltérképezésével és az elméleti állításoknak a tényleges nyelvhasználati adatokkal való összevetésével még kevéssé foglalkoztak a szakirodalomban. Az e szóosztályról szóló munkák is zömében vagy csupán szinkrón, vagy csupán diakrón jellegűek voltak. Kivételnek tekinthetők Bakró-Nagy Marianne (2003), Dér Csilla Ilona (2005) és Dömötör Adrienne munkái (2008a, 2008b), amelyek a lám (Bakró-Nagy 2003), a mellesleg és a más szóval (Dér 2005), valamint az úgymond (Dömötör 2008a), illetve a hogy úgy mondjam (Dömötör 2008b) diskurzusjelölők történetét a kezdetektől napjainkig mutatják be. Disszertációmmal ez utóbbi irányvonalhoz kívántam csatlakozni. Dolgozatom célja éppen ezért az volt, hogy komplex megközelítéssel vizsgáljam a diskurzusjelölőket. E komplexitás abban nyilvánult meg, hogy a jelenkori és a történeti adatokat együttesen kezeltem, s a nyelvhasználati szempontokat a nyelvtörténeti adatokra is kiterjesztettem, továbbá az elméleti megállapításoktól függetlenül a hétköznapi beszélőknek a diskurzusjelölőkre vonatkozó attitűdjeit és ezen elemek funkcióiról való tudását is teszteltem. A vizsgálat során három diskurzusjelölő (a hát, az -e és a vajon) funkcióit kívántam részletesen feltérképezni, s bemutatni, hogy mikortól adatolható az elemek diskurzusjelölői használata. Közülük a mondatkezdő hát-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F