Affordable Access

Особливості літературного процесу періоду стагнації (кінець 60-х - початок 80-х рр. ХХ ст.)

Authors
Publisher
ЖДУ імені І.Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Pn Literature (General)
  • Pn0441 Literary History

Abstract

Тетяна СУШКЕВИЧ, аспірант ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРІОДУ СТАГНАЦІЇ (кінець 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст.) Літературний процес 60 – 80-их років ХХ ст. досліджували в основному тогочасні вітчизняні літературознавці. Значну кількість праць про специфіку прози, поезії і драми цього періоду опублікували В. Дончик, І. Кравченко, Г. Штонь [2]. Г. Касьянов, розглядаючи становище інтелігенції у 60 – 80-их роках, виділяє й умови, в яких творилася література названого періоду [6]. На сьогодні про літературний процес періоду стагнації маємо незначну кількість досліджень, великою мірою тому, що то був складний час в історії літератури і культури в цілому. В силу суспільно-політичних причин багато чого замовчувалося, а ті явища, які ставали предметом художніх і наукових зацікавлень, мали чітко відповідати ідеологічним вимогам. До літератури і літературознавства 60 – 80-их рр. втрачався інтерес, що спостерігаємо і сьогодні. Виокремлення особливостей літературного процесу періоду стагнації допоможе глибше проникнути у суть окремих літературних явищ і творчість письменників. Тож, мета цієї статті – виділити й осмислити особливості літературного процесу кінця 60-их – початку 80-их років. Кінець 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст. означують як період стагнації або застою у суспільно- економічному розвитку СРСР, зокрема в Україні. У словниковій статті серед значень терміну «стагнація» фіксується, що це поняття означає «застій у виробництві, торгівлі тощо, як результат економічної депресії, найвиразнішими ознаками якої є: а) припинення зростання виробництва, економіки; б) припинення інвестиційного процесу» [1, с. 1186]. Кризове становище СРСР у 60-80-х рр. стало наслідком так званої «гонки озброєнь» і малоефективної політики держави. Застійні явища в радянській Україні були характерні не тільки для економічної сфери. Поняття «стагнація», запозичене з економіки, використовується й для означення тогочасного (кінець

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments