Affordable Access

Сенсорні органічні транзисторіні структури

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

30 СЕНСОРНІ ОРГАНІЧНІ ТРАНЗИСТОРНІ СТРУКТУРИ З.Ю. Готра1,2, В.В. Черпак1, І.І. Гельжинський3 1НУ «Львівська політехніка», кафедра електронних приладів 2Жешувська політехніка 3НУ «Львівська політехніка», кафедра безпеки життєдіяльності Незважаючи на широкий спектр розроблених технологій створення сенсорів хімічних речовин, реалізація високочутливих, селективних, надійних і недорогих портативних систем хімічного розпізнавання є актуальною задачею. Одним із напрямком створення сенсорів є розробка неорганічних хімічно чутливих польових транзисторів (CHEMFETs) [1], що як правило базуються на кремнієвих МОН транзисторах. Однак, сучасні досягнення в галузі органічної електроніки призвели до створення сенсорів на основі органічних тонкоплівкових транзисторах (OTFT), що вперше були запропоновані наприкінці 1980-х [2], і є перспективні завдяки їх технологічності та дешевизни. Механізм детектування OTFT сенсорів відрізняється від CHEMFETs. У разі OTFT виявлення аналіту відбувається шляхом використання пристроїв із нижнім затвором в яких активний напівпровідниковий шар піддається прямому впливу хімічних сполук і одночасно виконує роль каналу транзистора і чутливого елементу. Нами запропоновано конструкцію сенсора на основі OTFT, в якому як чутливий використано органічний низькомолекулярний напівпровідник - фталоціанін нікелю. У роботі досліджувався вплив парів аміаку на вихідні електричні характеристики органічних транзисторних структур Si/SiO2/NiPc/Au. Проведено комплексний аналіз структури і електрофізичних характеристик тонких плівок органічного молекулярного напівпровідника NiPc. Порівняльний аналіз електричних характеристик транзисторів на основі плівок NiPc, що вплив аміаку призводить до зменшення провідності канальної області транзистора і збільшенню порогової напруги. [1] Janata, J. and Josowicz, M., Conducting polymers in electronic chemical sensors, Nat. Mater., 2, 19, 2003. 2 Torsi, L. et al., Correlation between oligothiophene thin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F