Affordable Access

Mel i Sucre, monografies núm. 2

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

YR T ^ * i •f*. . . .*s*S " *3^ S 1V ' ^U ^*3^:-/,OJE |H| [ g^r"""**9^ m MeI i Sucre INDEX MELI SUCRE Monografies, núm. 2 «La Cooperativa Agríco- la de Sant Joan» Local Social: Casa de Cultura carrer de Bellavista, 13. Han elaborai aquest número: Miquel Company Florit. Guillem Florit Caimari. Joan FontRoig. Gracia Sànchez Font. Joan Sastre Joan. Mateu Sastre Joan. EIs articles publicats en aquesta revista expressen únicament l'opinió dels autors. DipositLegal:49.1983 Imprès a: Informacions Llevant, S.A. PasseigFerrocarril, 1. TeI. 55 03 28. Manacor. — La Cooperativa Agrícola de Sant Joan. — La necessària reforma deI camp, perGracià Sànchez Font. — Història del que no ha pogut ser, per Andreu Bauçà Bonet. — La cooperativa i el futur agrícola de Sant Joan, per Miquel Estelrich Mieres. — Reflexions cooperativistes, per Joan Gayà Matas. — Cooperativisme, per Josep Estelrich Mieres. — «Un dels principals problemes de foravila és que cadascú va pel seu compte», per Francesc Nicolau Català. — Això era i no era... per Joan Grimalt. — «La unió fa Ia força», per Antoni Garcias. — Entrevista a Josep Estelrich Mieres, president de Ia Cooperativa. — Entrevista a Antoni Sastre Gayà, gerent de Ia Coope- rativa. — La Unió de Pagesos de Mallorca, per UPM-Sant Joan. — Cereals, per Miquel-Joan Company Bauçà. — El sequer d'albercocs, per Miquel Company Bauçà. — Hivernacles de Ia Cooperativa, per Antoni Sastre Gayà. — Passat, present i futur agrícola de Sant Joan, per Josep Estelrich Mieres. — Amb perspectiva de passat, per Miquel Company Florit. — L'agre a Mallorca, per Antoni Oliver, dels Calderers. — Glosat, per Gabriel Company Gayà. 2 MeI i Sucre LA COOPERATIVAAGRICOLA DE SANT JOAN Història: L'any 1944, després de Ia confiscació dels béns dels sindicats per part del govern del general Franco, un grup de santjoaners es decidiren a fundar una cooperativa agrícola per, d'aquesta manera, poder comptar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F