Affordable Access

Kultura uzvraća udarac: Anti-copyright kao oblik protestnog kolektivnog djelovanja

Authors
Publisher
Initiative of Cultural Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

019. KULTURA UZVRACA UDARAC ANTI-COPYRIGHT KAO OBLIK PROTESTNOGA KOLEKTIVNOG DJELOVANJA Dorian Salatic ´ ´ 020. Anti-copyright pokret Živimo u vremenu ubrzanoga razvoja tehnologije, komunikacije i informacija, tzv. postmodernom dobu. Odlike su toga doba propast metanarativa i umrežava- nje, a glavne bitke 21. st. vode se oko politika identiteta. U tom svjetlu, sve se jasnije naziru crte nečega što za sebe ne tvrdi da je pokret, ali detaljnijom anali- zom možemo vidjeti da to ipak jest. To je Anti-copyright pokret (u daljnjem tekstu AC). Pokret čiji se zahtjevi ne mogu do kraja istaknuti, koji je usko vezan i isprepleten s tehnologijom Interneta koja je toliko fluidna i prostrana da teži postati univerzalnim poligonom borbe za značenja. Zadatak je ovoga rada testirati AC pokret u odnosu na teorije društvenih pokreta te ispitati može li se uopće govoriti o pokretu – što on podrazumijeva te opisati njegove zahtjeve, aktere i strategije i, konačno, vidjeti može li trasirati neke nove puteve u proučavanju društvenih pokreta. Ključni pojmovi Kako se radi o novom pokretu u novim uvjetima koji nisu ravnomjerno raspore- đeni u populaciji (pristup računalu, pristup Internetu...), potrebno je ukratko objasniti neke od ključnih pojmova koji se pojavljuju u vezi s AC pokretom i na Internetu uopće. Prvi od tih pojmova sadržan je u nazivu samoga pokreta – copyright – a preveden na hrvatski jezik glasi autorsko pravo. Autorsko pravo na određeno vrijeme daje autoru originalnoga djela ekskluzivna prava koja se odnose na izdavanje, distribuciju i prilagođavanje djela, ono se tiče bilo kojega ekspresivnog oblika ideje ili informacije koja je nezavisna, određena i fiksirana u nekom mediju. Autorsko pravo omogućuje posjedovanje intelektualnoga vla- sništva, a kako ćemo vidjeti, upravo je koncept vlasništva nad idejama ključna točka oko koje se mobilizira AC pokret. Sljedeći važan pojam je copyleft. Taj pojam označava praksu korištenja zakona o autorskim pravima na način da s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F