Affordable Access

1. međunarodno savjetovanje - Okrugli stol arhivista Hrvatske i Slovenije Arhivska suradnja na međunarodnim projektima Tuheljske Toplice, 15.- 16. svibnja 2008.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Događanja, Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 405-466 447 1. međunarodno savjetovanje – Okrugli stol arhivista Hrvatske i Slovenije Arhivska suradnja na međunarodnim projektima Tuheljske Toplice, 15. – 16. svibnja 2008. Dugogodišnja suradnja Hrvatskog arhivističkog društva i Arhivskog društva Slovenije rezultirala je organizacijom i održavanjem prvog međunarodnog savjeto- vanja hrvatskih i slovenskih arhivista na temu »Arhivska suradnja na međunarodnim projektima« 15. i 16. svibnja 2008. u Tuheljskim Toplicama. Sudjelovalo je četrde- set sedam predstavnika većine slovenskih i hrvatskih državnih arhiva. Savjetovanje je bilo osmišljeno na taj način da su sudionici prvog dana upoznati s osnovnim pra- vilima i načelima prijavljivanja na natječaje Europske unije za njezino sufinancira- nje kulturnih projekata u sklopu »Programa kultura (2007.-2013.)«, dok su drugog dana upoznati s projektima već realiziranima u tom obliku. Skup se pokazao iz- nimno poticajnim, zahvaljujući svojim žustrim raspravama i zanimljivim predava- njima te znanju koje su sudionici dobili o navedenoj temi. Savjetovanje je otvoreno potpisivanjem zajedničke hrvatsko-slovenske Dekla- racije o suradnji dvaju arhivističkih društava i potencijalnoj organizaciji sličnih događaja u budućnosti. Nakon potpisivanja Deklaracije i pozdravnih govora pred- sjednice Hrvatskog arhivističkog društva Deane Kovačec i predsjednice Arhivskog društva Slovenije Mirjane Kontestabile Rovis uslijedila su izlaganja. Prvo je održala Anja Jelavić, predstavnica Kulturne kontaktne točke pri Ministarstvu kulture, o »Programu kultura (2007.-2013.)«. Upoznala je sudionike s osnovnim ciljevima i organizacijom programa, zemljama koje u njemu sudjeluju te mogućnostima finan- ciranja projekata unutar istog. U nastavku je bilo riječ o organizaciji partnerstva na jednom kulturnom projektu, gdje se objavljuju natječaji za financiranje istih te kako treba izgledati i kamo treba uputiti prijavnicu za dobivanje novčanih sredstava za financiran

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F