Affordable Access

Migrena - profilaktičko liječenje

Authors
Publisher
C.T. - Poslovne informacije; [email protected]
Publication Date
Keywords
  • Migrena
  • Profilaktička Terapija

Abstract

Migrena je česta primarna glavobolja, ali nije dovoljno dobro dijagnosticirana. Procjenjuje se da je ispravno dijagnosticirana u svega 41% žena i 29% muškaraca. Migrena također nije dovoljno dobro liječena, velik broj pacijenata se sam liječi, većina uzima tzv. OTC lijekove koji nisu specifična terapija za migrenu. Migrena je skupa bolest, direktni troπkovi ukljuËuju posjete obiteljskom lijeËniku, sluæbi hitne pomoći, troškove eventualne hospitalizacije te lijekove. Indirektni troπkovi čine 2/3 ukupnih troškova, a u njih se ubrajaju troškovi uzrokovani izostancima s posla i troškovi nastali zbog smanjene učinkovitosti na poslu. Klinička slika migrene dijeli se na migrenu bez aure, migrenu s aurom te ostale rjeđe oblike. Dijagnoza se bazira na anamnezi i kliničkoj slici. Nema specifične dijagnostičke metode za potvrdu migrene

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments