Affordable Access

Formació territorial del cap de Creus

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0198_083 formado territorial del cap de Creas Amali (Pluja DES DE L'ANTIGUITAT, EL TOPÓNIM 'cap de Creiis' Jesigná una insignificant punta geográfica situada a Textrem oriental del territori, com a divisió simétrica entre la mar d'Amunt i la mar d'Avall. Al seglc passat, la veu rellevant de Frederic Rahola i Trémols (1) l'esmenta com una península integrada per Cada- qués, Roses i la Selva (referit al districte); altres ampliaren el tall geodesic entre el Cau de Llop i la badia rosinca. Reccnt- ment, en redactar l'amhit de! Pare Natural, la Generalltat s'ha basar en un criteri batimétric que envolta la Verdera i el massís de Peni i confina a tramuntana per la falla rierenca de Sant Silvestre. Per la meva part, sempre he proposat el cap de Creus genlogic o aquell determinar per l'origen -lloc que recau a Bar- bes de Boc, termc de Colera, on Tesbrancament de l'Albera constitueix la Balmeta, que enlla^a la Verdera, el serrat de can Berta i de Peni fins a mar-, opinió que concorda amb pos- ceriors demarcacions de Marina i del Bisbat o amb la reclama- ció francesa del Tractat deis Pirineus, totes fonamentades en els límits naturals de rEmpordá. Afegir-hi les poblacions de Roses, Palau-saverdera, Pau i Vilajuiga, inequívocament empordaneses, és una qüestió d'objectivitat, per no esqueixar cap municipi. Configuració del territori L'actiial configuració del territori del cap de Creus prové del temps de Gausfred, e! qual va cedir part deis seus dominis a congregacions benedictines, fet que alguns historiadors han tit- llat de feblesa enfront d'un estament de prometedora puixan^a. Mes endavant veurem l'encertat pragmatisme del noble, mal- grat que no va preveure els canvis polítics i religiosos poste- riors. Així dones, el 931, el comee emporita féu donació a l'ahadia de Sant Quine de Colera d'un territori que comprenia Tactual terme de Rabos d'Emporda i tota la franja marítima de la Balmeta. El 974, el beneficiari fou el convent de la Verdera, amb Tatorgament de bona

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments