Affordable Access

Krieg oder Frieden — Vom Kult der Gewalt zur Kultur des Friedens, Burgenländische Landesausstellung, 8. Mai - 5. November 2000, Burg Schlaining, Stadtschlaining/ Burgenland, hrsg. von Wolfgang Vogt [et al.], Rötzer Druck, Eisenstadt 2000., 255 str. (Katalog der Burgenländischen Landesausstellung 2000 = Burgenländische Forschungen, Sonderband, XXIII)

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi!! Nar. umjet. 38/2, 2001, str. 177-229, PRIKAZI 203 Katalog izložbe Rat ili mir, od kulta nasilja do kulture mira, koja je održana 2000. godine u dvorcu Schlaining u austrijskom Gradiš�u u okviru me�unarodne godine mira i pod viso- kim pokroviteljstvom UN-a i UNESCO-a, ne oslikovljuje njezin postav, ve� njezin idejni razvoj i cilj kako su ga postavili brojni surad- nici na ovom multimedijalnom projektu. Jer ovdje nije samo rije� o jednokratnoj manifes- taciji kojom se malo austrijsko mjesto pridru- žilo akciji "europski muzeji za mir", ve� o iz- gradnji �itavog arhitektonskog kompleksa unutar i oko dvorca Schlaining, koji �e udo- miti budu�i stalni Muzej mira, Sveu�ilište mi- ra i tematsku biblioteku. Zasad, Schlaining Krieg oder Frieden — Vom Kult der Gewalt zur Kultur des Friedens, Burgenländi- sche Landesausstellung, 8. Mai - 5. November 2000, Burg Schla in ing , Stadt- schlaining/Burgenland , hrsg. von Wolfgang Vogt [et al.], Rötzer Druck, Eisenstadt 2000., 255 str. (Katalog der Burgenländischen Lan- desausstellung 2000 = Burgenländi- sche Forschungen, Sonderband, XXIII) funkcionira kao me�unarodni konferencijski centar fokusiran na radionice, stru�ne treninge i razmjenu znanja iz interdisciplinarnog podru�ja "mirovnih studija", te kao jedan od nositelja projekta "Friedensmacht Europa", svrha kojega je razvijanje kulture mira, tolerancije i solidarnosti u Europi, te rad na istoimenom enciklopedijskom izdanju u 10 svezaka. Wolfgang Vogt, autor idejnog koncepta, odredio je tematske i problemske naglaske izložbe, a razradili su ih brojni suradnici, znanstvenici, muzeolozi i pedagozi iz Njema�ke, Švicarske i Austrije, ponudivši vizualno atraktivnu i intelektualno stimulativnu izložbu. Njihova osnovna namjera, koju je postavom predo�io arhitekt Erich Woschitz, bila je o�uditi pojam mira, odmaknuti ga od podrazumijevanog konteksta i rutine svakodnevice. Kako ljudi nisu miroljubivi po prirodi, ve� samo sposobni za mir, za aktivnu promociju kulture mira nije dovoljno or

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F