Affordable Access

De udvalgte og de fravalgte - sociale realtioner i et landsogn 1800-1850 belyst gennem fadderskaber

Authors
Publisher
Landbohistorisk Selskab
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Godparents
  • Fadderskab
  • Sociale Relationer
  • NøRre JernløSe

Abstract

WEB Landbohistorisk Tidskrift_1-2008.pdf Landbohistorisk Tidsskrift 2008:1? ?? ???????????????? De udvalgte og de fravalgte ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? Vi ved i realiteten meget lidt om de herskende normer blandt landbosamfundets mennesker i tiden lige efter udskiftningen. Den traditionelle forskning i landbo- samfundet har koncentreret sig om økonomiske og socialøkonomiske spørgsmål, mens spørgsmål om hverdagsliv og kultur er ladt tilbage. Artiklen1 søger med en historisk-antropologisk tilgangsvinkel at belyse, hvordan normerne for rigtig og forkert livsførelse var i et landsogn i første halvdel af 1800-tallet. Med oplys- ninger om fadderskaber til dåbsbørn som hovedkilde forsøger forfatteren at ka- rakterisere de udvalgte og de fravalgte i sognet ved at supplere med kvalitative oplysninger på individniveau fra forskellige kilder. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????2??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F