Affordable Access

Membres corresponents : Membres numeraris

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Membres corresponents : Membres numeraris 6 INSTITUCI6 CATALANA O'HISTORIA NATURAL 1906. Josep M" BOFILL i PICHOT. 1907. Norbert FONT i SAUUf-., Pvre.+ 1908. Emili TARRE i TARRE.+ 1909. Felip FERRER i VERT. 1910. Salvador MALVQUL:R i NICOLAU. 1911. Josep M" Boeii.L i PICIIOT.- Joan Bta. d'AUI ILAR-AMAT I BANDS. 1912. Llorens To.HAs.+ 1913-1916. R. P. Joaquin M" de BARNOLA, S. J. 1917. Ignasi de SAUARRA i de CASTELLARNAI'. 1918-1920. R. P. Joaquin M" de BARNOLA. S. J. 1921. Artur BOFR.I. i Poc. PREnlIS 1914.-Premi Angel BAIXERAS i Diploma de la Societat Economica d'Anics del Pais. PROTECTORS DE LA INSTITUCI6 EX.MA. MANCO.MUNITAT de CATALCNVA. EXM. AJl'NTAMENT CONSTITUCIONAL de Barcelona. 1914. ANDREU, Dr. Salvador-Passeig de Sant Gervasi, 44. Bar- celona (S. G.). 1917 (1901-10). BOFILL i PICHOT, Dr. Josep M" Membre de I'Institut-- Aragli, 251, prat. Barcelona. Lirlontolo:;ui. MEMBRES CORRESPONENTS 1905. BoI.IVAR i UURII IA, Exin. Sr. Dr. I.nasi-Goya, 29. Madrid. - Orlopters, Hem/piers i Crnslaeis. 1906. GONzALEz HIDALC0o, Joaquim- Carmen, 4, 26n. Madrid.-.llalaco- lo„ia. 191 G. HAAS, Dr. Frederic -Senckenbergischen Museum-Viktoria Allee, 9. -Francfort (Alemanya).-.1/alacolor,ia. 1920. HARIA, Edouard-36, rue Emili Fourcand. Burdens (Fransa). l'a- leontolog7a. 19'20. JEANNEL, Dr. Rene--Institut de Speologie, Universitat. Lluj. Ru- mania.-Entomologia, esp. Cavern/coles. 1901. NAVAS, S. J., P. Longi-Llicenciat en Ciencies Naturals. Prof. de Hist. Nat. al Col-legi del Salvador. Saragossa.--.Vearoplers. 1910. PAD, Dr. Caries -Farmaceutic.-Segorbe (Castello de la Plana).- Bolanica. INSTITUC16 CATALANA D'HISTORIA NATURAL MEMBRES NUMERARIS (*) 1900. AGI'ILAR-AMAT i BANUS, Joan Bta de -Enginyer.-Santal6, 93, torte. Barcelona (S. G.)-Vertchrats i iJlol-luseos. 1909. ALEXANDRE i CASES, Miquel - Arguelles (Via Diagonal), 490, pral. Barcelona.- Enlomologia. 1916. AI-6s i de FONTCUBERTA, Francesc Ma de-Baix de Sant Pere, 29 his. Barcelona.-Coleopte

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F