Affordable Access

Izazov stvarnosti i Božićne pastorale 18. stoljeća

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

IZAZOV STV ARNOSTI I BOZICNE PASTORALE 18. STOLJECA J o sip M i h o j e vi c Pjesnicka djela iz 18. stoljeca koja se mogu oznaciti knjizevnim pojmom boz icna pnkazanja izazivaju pozornost s nekoliko razloga: sva su odreda dubrovackog podrijetla; brojnoscu nadilaze slicne radove svih ranijih razdoblja zajedno ; tendencija im je gotovo iskljucivo religiozno-moralisticka; javljaju se u vrijeme kada je drama s biblijskim sadr:lajima polako iscezavala. Te im oznake daju odredenu aktualnost koja ih idejno kao dramske iskaze povezuje u sustav u kojem se odrazavaju osobitosti jednoga prostora i jednoga vremena. Bo:liena prikazanja toga vremena vee po inerciji zadr:lavaju neke zajednicke osobine s istovrsnim prikazanjima sto su nastajala u prijasnjim stoljeCima. I starijim i novijim djelima tog zanra ista je osnova i zajednicki temeljni sadrzaj , ali medu njima ima i razlicitosti, u prvom redu u pristupu toj temi, alii u odabiranju sastojaka koji su se u njih unosili, odnosno ispustali. Vee je F. Fancev ustvrdio da se u 18 . stoljeeu nije pojavilo »ni jed no novo, uistinu pravo pravcato crkveno prikazanje« .1 Taj je sud prihvatljiv , uz dodatnu napomenu : sto god se na knjizevnom podrucju dogadalo nakon 17 . stoljeea, dobivalo je suvremenije osobine i po tome se razlikovalo, u kvalitativnom smislu, od starijih slicnih tvorba koje su se prilagodivale renesansnim i baroknim poimanjima. U novijim su se prikazanjima reflektirala zahtjevnija shvacanja kakvoee scenskih djela, kakva je trazio ukus vremena . Usvajanjem suvremenijih pogleda sve vise su se potvrdivala kao umjetnicka djela i time opravdavala vrijednost biblij skih utjecaja i nadahnuca iz kojih su potekla. 108 U bozicnim pastoralama 18. stoljeca odrazuje se duh knjizevne epohe, ali ostavljaju vidnoga traga i prilike u kojima su pisci zivjeli. A jer su okolnosti bile nerijetko mucne, i u tim se djelima naziru teznje za oslobadanjem i izlazom iz tjeskoba sto su se svakodnevno osjecale. Ta tendencija , iznesena u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F