Affordable Access

Text llegit el dia de l'enterrament de Lluís Casassas i Simó al cementiri de Collserola

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de la Societat Catalana de Geografia - N° 36 - vol. VIII Text lIegit el dia de l'enterrament de Lluís Casassas i Simó al cementiri de Collserola Felix MARTÍ Amigues i amics, En aquesta hora, quan seria fácil que ens deixéssim emportar per sentiments de dolor, de rabia o de desesperanca, convidem-nos a ser sensibles a les dimensions meravelloses de la nostra experiencia humana. Habitem en el temps pero potser no som presoners del temps. Cadascú de nosaltres i les successives generacions som baules o anelles d'una cadena molt llarga que ens fa hereus del passat i generadors de futur. El temps present ens fa degustar la qualitat de la vida pero no empresona les nostres passions més fondes, les nostres aspiracions més ambicioses, els nostres combats més nobles. Celebrem, com pertoca, la vida i la forca de la nostra raó. La raó humana és una espur- na prodigiosa que ens permet descobrir les secretes estructures del cosmos, observar amb lucidesa les contradiccions i les bogeries de la realitat, i viure conscients entre l' angoixa i la complaenca, Tant les raons filosofiques com les raons científiques ens alliberen del temps i ens donen accés a espais sense límits. Celebrem, com pertoca, la vida i la forca del nostre desig. El desig huma revela una energia fabulosa que ens fa actius, il-lusionats i disposats a combatre en condicions favo- rables o en condicions adverses. El desig fa esclatar la festa de la sexualitat, la passió que caracteritza una vida professional competent, la generositat per dedicar-se a la políti- ca i a les responsabilitats públiques. La desmesura del desig ens allibera del temps. Celebrem, com pertoca, la vida i la forca de la nostra creativitat. Sospitem que som 9 lliures i assagem d'esdevenir-ne. Interpretem la nostra solitud en clau d' originalitat i de vocació creadora. Per aixo cadascú de nosaltres contribueix irreversiblement a la creació del món. Amb la nostra veu i les nostres paraules. Amb gestos propis. Amb l'establiment de lligams invis

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments