Affordable Access

El retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries i la seva circumstància sòcio-cultural

Authors
Publisher
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries i la seva circumstància sòcio-cultural Per MIQUEL PUJOL I CANELLES HISTÒRIA -ART Annals de l'IEE, núm. 27, Figueres, 1994 Quan l'any 1988 vaig donar a conèixer els autors –fins aleshoresinèdits– del retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries,"' haviacentrat el meu estudi a posar a l'abast del lector el procés derecerca que em portà a aquest feliç resultat. Deliberadament novaig entrar en l'anàlisi d' aquesta extraordinària obra d'art, com tampoc no vaig situar-ho en el context de les circumstàncies sòcio- culturals del Castelló que el veié néixer. Avui m'he decidit a fer-ho, i a la vegada a aportar dades noves que permeten reajustar algun dels plantejaments anteriors. Recordo –aleshores jo era un adolescent– que el periodista Manuel Brunet, resident els primers anys de la dècada de 1940 a Castelló d'Empúries,(2' referint-se al retaule de sant Miquel, solia comentar sentenciosament: "Aquestes taules són una relíquia". Brunet, home de vasta cultura, posseïa a la vegada un agut sentit crític. La seva `devoció' per la `relíquia' l'havia impulsat a convèncer l'ecónom que regia durant aquells anys la parròquia de Santa Maria, o) que les taules dipositades després dels fets de 1936-39 en una capella lateral fosca, fossin instal•lades al mur nord del presbiteri suficientment il•uminat per la filtrada llum dels finestrals. Més tard vaig adonar-me que en aplicar l'il•lustrat periodista el qualificatiu `reliquia' a les taules de Sant Miquel, no ho feia pel sol fet de tractar-se d'una simple peça d'art, sinó que pretenia remarcar-ne l'alta qualitat artística unida a la greu mutilació soferta arran de l' anomenada Guerra Gran. Abans, però, de referir-me a aquest fet lamentable en relació al retaule, 1. PUJOL, Miquel, El Retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries: descoberta la identitat dels seus autors, a IEG , 30 (1988-1989), ps. 233-259. També sobre el mateix tema del retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries, l'autor pronunc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.