Affordable Access

DOROTHY SMITH'İN SOSYAL BİLİM YAKLAŞIMI VE KURUMSAL ETNOGRAFYA

Authors
Publisher
İstanbul Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bu makalede Dorothy Smith tarafından geliştirilen kurumsal etnografya yaklaşımının yöntemsel öneri ve teorik dayanakları incelenmektedir. Kurumsal etnografya gündelik yaşamın ve örgütlenmelerim yerel bağlamı ile yerel ötesindeki yönetme ilişkileri ve yönetişim süreçlerini birbirine bağlamayı hedefleyen ampirik bir araştırma yöntemi önermektedir. Kurumsal etnografyacı için gündelik hayat, öznelerin konumlandığı maddi bağlamdır. Gündelik yaşam içinde konumlanmış öznelerce yapılan «işler» kurumsal etnografya için yalnızca başlangıç noktasıdır. Kurum düşüncesi eğitim, sağlık, refah gibi spesifik bir işlev çerçevesinde örgütlenmiş bir dizi metin-dolayımlı ilişkiler ağına işaret eder. Kurumsal etnografya nitel sosyal bilimin kimi standart pratiklerinden farklılaşmakta, ampirik ancak güçlendirici bir sosyal bilim önerisi sunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, yaklaşımın feminist yöntem, Marksizm ve söylem teorileri ile etkileşimi incelenmektedir. Kurumsal etnografyanın, mikro ve makro düzeyleri bağlama çabası ile yöntemsel stratejisi araştırma pratikleri üzerinden örneklenerek açıklanmaktadır. Ayrıca genişletilmiş örnek olay, feminist bakış açısı yaklaşımı gibi nitel araştırma yaklaşımları ile ilişkisi tartışılarak, kurumsal etnografyanın ampirik açıdan güçlü aynı zamanda insanlar için güçlendirici bir sosyal bilim önerisi olarak farklılığı ortaya konmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Etnografya, Metodoloji, Feminist Yöntem. DOROTHY SMITH'S SOCIAL SCIENCE APPROACH AND INSTITUTIONAL ETHNOGRAPHYAbstractThis article examines the methodological and theoretical basis of the institutional ethnography approach introduced by Canadian sociologist Dorothy E. Smith. Institutional ethnography refers to the empirical investigation of linkages within the local context of “everyday world” organizations and the trans-local process of governance. For institutional ethnography, the everyday world is the material context of each embodied subject. The “works” done by each embodied subject in everyday life is just a starting point for institutional ethnography. The notion of “institution” indicates the clusters of “text mediated” relations organized around specific functions such as education or welfare. Smith proposes institutional ethnography as a part of an empirically strong alternative methodology and as a politically empowering research strategy. This approach combines Marx's materialist method with ethnomethodology, feminist standpoint theory and Foucauldian discourse theory. This article shows how institutional ethnography links micro and macro settings by giving empirical examples and compares it with some other qualitative research approaches such as the extended case method by Burawoy or feminist standpoint theory. Keywords: Institutional Ethnography, Methodology, Feminist Methodology

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments