Affordable Access

Landgrabbing – konsekvenser för människor och miljö

Authors
Publisher
Röster från Latinamerika
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Jordbruk
  • Lokal Ekonomi Och Försörjning
  • Kapitalism Och Vinstmaximering
  • Jordlöshet

Abstract

Ledare. Ägarkoncentration av odlingsbar mark blir allt vanligare över hela världen. Investerare i rikare länder köper upp eller arrenderar i fattigare länder, där ojämn fördelning av mark sedan länge är en av grundorsakerna till ojämlikhet och att människor lever i fattigdom. Småbrukare och ursprungsfolk som redan har osäker tillgång till mark är de som drabbas hårdast. De koloniala mönstren som upprepar sig och fenomenet kallas för landgrabbing.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments