Affordable Access

Роль земств у становленні вітчизняної гігієни в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dk Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics

Abstract

Microsoft Word - Vip5_pdf.doc 13 © Коцур Надія, 2010 УДК 613 (477) "18/19" Надія Коцур (м. Переяслав-Хмельницький) РОЛЬ ЗЕМСТВ У СТАНОВЛЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГІГІЄНИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У статті розглянуто історичні, соціально-економічні передумови становлення санітарно-гігієнічної справи, особливості формування наукових основ гігієни в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття на теренах України. Ключові слова: земства, земська медицина, санітарно-гігієнічна справа, гігієна, земський лікар, санітарна організація, губернський з’їзд, товариство народного здоров’я. Становлення вітчизняної гігієни як науки та самостійної профілактичної галузі медицини сягає своїм корінням другої половини XIX століття. Історичні та соціально- економічні передумови її формування були пов'язані зі становленням санітарної організації та профілактичної справи, які виникли на підґрунті земської медицини і стали її невід'ємною складовою. Земська медицина – одна з визначних сторінок історії розвитку вітчизняної медицини. В Україні земська медицина розвивалася під безпосереднім впливом московської. Тому вивчати її історію становлення й розвитку в Україні необхідно у зв’язку з процесом в інших країнах світу, зокрема в колишніх Російській та Австрійській імперіях. Актуальність порушеної проблеми зумовлена тим, що сьогодні набутий досвід у галузі профілактичної медицини за часів існування земств в Україні може бути використаний у сучасних умовах, коли профілактичні технології в практичній медицині реалізуються недостатньо. Водночас варто відзначити певні здобутки в галузі санітарно-профілактичної справи на теренах колишньої Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, коли було досягнуто вагомих результатів у боротьбі й профілактиці інфекційних хвороб. Розвиток і становлення земської медицини, зокрема й санітарно-гігієнічної справи, в Україні припадає на період 1864-1917 рр. Саме в цей час виникають передумов

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments