Comparison of microstructural characteristics for biomedical Ti(70,80 at.%)-Cr-Mo AND Ti(70,80 at.%)-Nb-Zr alloys

Affordable Access

Comparison of microstructural characteristics for biomedical Ti(70,80 at.%)-Cr-Mo AND Ti(70,80 at.%)-Nb-Zr alloys

Authors
Publisher
Polytechnic of Varaždin; [email protected]
Keywords
  • Microstructure
  • Mikrostruktura
  • Ti-Cr-Mo Legure
  • Ti-Nb-Zr Legure
  • Biomedicinske Legure
  • TvrdoćA Prema Vickersu
  • Ti-Cr-Mo Alloys Ti-Nb-Zr Alloys
  • Biomedical Alloys
  • Vickers Hardness

Abstract

Ovaj rad prikazuje usporedbu mikrostrukturnih karakteristika Ti-Cr-Mo i Ti-Nb-Zr legura. Svrha rada bila je ispitati mikrostrukturu i tvrdoću navedenih legura za potencijalnu primjenu u biomedicini. Od svake skupine legura laboratorijski su pripremljena po tri uzorka različitog sastava u lučnoj peći. Njihova mikrostruktura je ispitana svjetlosnim i skenirajućim elektronskim mikroskopom s energijsko-disperzivnim spektrometrom. Tvrdoća je određena Vickersovom metodom. Rezultati pokazuju da su Ti-Cr-Mo legure dvofazne, odnosno da sadrže β i L ili L“ fazu, dok su Ti-Nb-Zr legure uglavnom β-jednofazne s L-fazom u tragovima. EDS analiza je pokazala da L (L“) i β faze imaju vrlo sličan kemijski sastav. Tvrdoća prema Vickersu Ti-Cr-Mo legura povećava se s udjelom molibdena u leguri, dok se ona za Ti-Nb-Zr legure povećava s udjelom niobija. Zbog skoro β-jednofazne mikrostrukture i niže tvrdoće u odnosu na Ti-Cr-Mo legure, Ti-Nb-Zr legure imaju veći potencijal za primjenu kao biomedicinski materijali.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F