Affordable Access

El camí a Calonge pel coll de la Ganga: primera via romana a Hispània?

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Portada RdG.242 (Page 1) E Revista de Girona F núm. 243 juliol - agost 2007 E [389] 41Territori F El nom de Calonge prové del llatí Colo- nico, que significa ‘campament militar o ciutat de soldats’. Pere Caner(1) situa aquest campament entre la riera de la Ganga i la de la vall de Molins, dins el terme de Calonge, i pressupo- sa la seva fundació per Cató. En el transcurs de la II Guerra Púnica els romans decidiren tallar la rereguar- da d’Anníbal desembarcant les legions a la ciutat amiga d’Empúries (218 aC) i conquerint els voltants. L’expedició fou confiada als germans Escipió, Publi Corneli i Gneu Corneli (el Calb), però el primer va desembar- car a Marsella per combatre Anníbal, mentre que el segon ho féu a Empú- ries i un any després es reuní amb Publi, que desembarcà en una Tàrraco ja conquerida per Gneu.(2) Aquest, doncs, va sotmetre en un any el terri- tori proper a Empúries, hi va deixar una guarnició i va anar a Tarragona a rebre el seu germà, segurament en vaixell. Així va començar la dominació romana d’Hispània, que va durar set segles a partir d’aleshores. Territori Joan Botey i Serra El camí a Calonge pel coll de la Ganga: primera via romana a Hispània? Via romana amb el Coll de Ganga al fons. Per accedir-hi solament s’ha passat una desbrossadora, en no haver-hi arbres al mig de la via. 42 [390] E Revista de Girona F núm. 243 juliol - agost 2007 E Territori Segons Nolla i Casas,(3) aquesta dominació va passar per tres etapes diferenciades: la primera la van dedi- car a situar-se, acabar amb la resistèn- cia púnica (el 205 aC) i sotmetre les tribus indígenes de l’Empordà; a la segona, després de la revolta indígena ofegada per Cató (195 aC), assenta- ren les bases per a una colonització, i la tercera correspon ja a l’aiguaba- rreig de les races i l’annexió d’Hispà- nia com a província de l’imperi. Les vies romanes pirenaiques i empordaneses han estat estudiades per J. Casas i Genover,(4) que n’ha fet una class i f icació per ordre d’importància, segons l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F