Affordable Access

Bellpuig 1981, núm. 017

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

■•■•••■■•■••■■•■••■■•iP BELLPUIG ARTA JULIOL 1981 N° 17 -IV EPOCA ANY XXII- REVISTA QUINCENAL L'ORGUE RESTAURAT Dia 7 de juny passat hagué lloc, al temple parroquial d'Arti, un concert d'orgue amb mo- tiu de la completa res- tauraci( de l'orgue, restaurat pels orgueners Silverio Calvano i Agus- ti Bernal. La construcci6 d'a- quest orgue Fou dicidi- da,l'any 1849 i contrae tada, l'any segiient per l'ecènom Agustí Jaumc amb l'orguener Antoni Portell, beneint-se el nou orgue dia 3 d'agost de l'any 1851. Costi 980 lliures, sense tenir en compte el treball del picapedrer, escul- tor i pintor, essent el material nou trans- portat a la vila des del Port Vell, per vuit carros de parell. L'organista de la Seu, Antoni Matheu en- capçalà el programa amb la "Tonada' del famós mésic artanenc Antoni Lliteres Carrió i acabA amb una improvisació sobre temes artanencs. Tot el programa fou del gust de les nombroses persones que hi assisti ren. Foto J. Pastor A.G. ExTRA ACABO LA TEMPORADA FUTBOL NO SE ASCINDIO. BREVE ANALISTS EN PAGINAS INTERIORES Un amic nostre va tenir no fa molt de temps un somni un poc estrany per ventura, però hem cregut que podria esser bo oferir- lo als lectors de Bellpuig. Deixem que sigui ell mateix que mos ho conti: "Vaig somniar en un poble com el nostre. Tenia prop de 6.000 habitants. Li agradaven les festes i també els deports. Tenia equip ciclista, club de colomb6fila (hi havia co- loms que eren campeons de resistència d'a- quell país, de tant en quant es tirava al plat o a "pichon"), hi havia bons cavalls i egos que corrien carreres a la capital de la comarca o de la provincia, alguns dels homes d'aquell poble eren campeons de ping- pong, la gent jove jugava a tenis, voleibol, basquet... i eren molts els equips de futbol -inclús aquell any l'equip dels grans havia fet una lliguilla per poder pujar a tercera divisió-. Tot això suposava que hi havia gent que era capaç de regalar hores de treball i de preocupació per fer possible tots aquests grups. En

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments