Affordable Access

Joan Pallàs i Aguilar (1917-2005)

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Anuari 001-208 467 Anuari Verdaguer 13 - 2005 Joan Pallàs i Aguilar va néixer el 27 de desembre de 1917 a Bujaraloz. Va contraure matrimoni amb Dolors Amat el 29 de maig de 1944 i varen tenir tres fills, Montserrat, Joan i Dolors. Abans de l’any 1936 va estudiar al seminari de Barcelona i en esclatar la guerra estava a punt de ser con- sagrat capellà. En acabar la contesa, va treballar d’administratiu en dife- rents empreses com la Paperera Espanyola o Bultaco. El matrimoni Pallàs-Amat va viure a Barcelona al barri de la Sagrada Família fins que l’any 1978 es va traslladar a Sabadell on va viure vint-i- quatre anys; el 2001 va tornar a Barcelona. Un cop jubilat, Joan Pallàs va dedicar molt més temps a les que havien estat les passions de la seva vida: els llibres i la música. Va morir el 19 de setembre de 2005 a la ciutat de Barcelona. Pallàs va ser un bon col·leccionista de llibres de i sobre Verdaguer, i en general també sobre la literatura dels segles XIX i XX, la llengua, la histò- ria i el folklore catalans. Segons explicava ell mateix en una entrevista enregistrada l’any 1997, havia tingut als estudis del seminari un parell de professors —el filòleg Antoni Griera i Jaume Barrera, bibliotecari i redactor d’El Correo Catalán— que li donaren els estímuls necessaris sobre literatura catalana; un d’ells li va fer comprar el llibre Pàtria de Verdaguer en una edició dels anys vint i un volumet de la Lectura Popular on hi havia l’«Oda a la Pàtria» de Bonaventura Carles Aribau. Fou l’any 1933, quan se celebrava justament el centenari de l’oda. També, segons afirmava el mateix Pallàs, acabada la guerra va anar a treballar a la Paperera Espanyola, com ja s’ha dit, i, com que les cases de lli- bres vells de Barcelona quedaven molt a prop, va començar a comprar-ne Joan Pallàs i Aguilar (1917 – 2005)* * Agraïm sincerament la inestimable informació biogràfica que ens han propor- cionat la família Pallàs Amat, especialment la vídua Dolors Amat i el seu fill Joan. Anuari 441-478 12/6/

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments