Affordable Access

Методичний підхід до вибору адекватних методів мотивації соціальних потреб

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 71. Серия: Экономические науки

Abstract

ЖКГ-2006-71 Коммунальное хозяйство городов 333 УДК 331 О.В.ТОЛСТІКОВА Харківський національний економічний університет МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ АДЕКВАТНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ Обґрунтовується класифікація ознак-критеріїв соціальних потреб, пропонується розподіл потреб за методами мотивації. Рівень життя, який залежить від багатьох соціально-економічних чинників, вирішальною мірою визначається категорією „потреби”. Усю багатоманітність вивчених потреб людини можна класифі- кувати за різними критеріями. Водночас значна частина з них набуває соціального характеру в умовах соціальної держави, яка має на меті забезпечення достатнього життєвого рівня для кожного громадянина, створення належної соціальної інфраструктури для реалізації прав і свобод людини. Тому слід погодитися з такими дослідниками, як М.Рудаков, В.Д.Шапіро, М.Н.Кім та ін., які стверджують, що соціальні потреби – це такі потреби населення, що визначаються як необхідні і достатні для виживання соціуму на досягнутому рівні цивілізованості [1-4]. Автори [5] так визначають елементи соціальної сфери суспільних відносин: „...форми регулювання трудових відносин, участь працюю- чих в управлінні виробничим процесом, колективні угоди, державна система соціального забезпечення і соціальних послуг (допомога по безробіттю, пенсії), участь приватного капіталу в створенні соціальних фондів, соціальну інфраструктуру (освіта, охорона здоров’я, забезпе- чення житлом та ін.), а також реалізацію принципу соціальної справе- дливості”. Цей взаємозв’язок впливає на якісний і кількісний склад соціальних потреб. З огляду на це, можна стверджувати, що, будучи індивідуальними потребами відносно окремої людини, у масштабах усього суспільства, вони набувають соціального характеру, а це ще не було розглянуто. Метою даної статті є виявлення за допомогою матриці моральні і матеріальні методи мотивації, та співвідношення їх з ознаками- критеріями соціальних потреб. На основ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F